28 juli 2007 After sim vid badplatsen i Morbyn.(Änget)

1 September 2007 Otygä frå ar sida 30-år Jankens Ladu